Bemutatkozás

A Rendészeti Kiképzők Szövetségének tevékenysége

Rendészeti Kiképzők Szövetsége

Szövetségünk célja közbiztonsági, rendészeti, hátország- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó, hivatalos és civil, hazai, valamint nemzetközi szervezetek működési hatékonyságának fokozása, szervezeti szintű kiképzésének támogatása és tagjainak egyéni kiképzése.
Egyesületünk bemutatkozó anyaga PDF formátumban letölthető ide kattintva!
Image
Az RKSZ vezetése

Györki Géza Ph.D., RKSZ ügyvezető elnök; Parlament
rendészeti szakértő, közelharc kiképző, 8 Dan Karate,
KrawMaga nemzetközi instruktor

Dr. Univ Komáromi István, RKSZ társadalmi elnök;
nyugállományú rendőrkapitány, rendőrségi főtanácsos
/rendőr dandártábornok/

Rab Sándor, RKSZ ügyvezető alelnök; biztonságtechnikai
szakértő, 7. Dan Karate, Eskrima európai főinstruktor

Dr. Kovács Sándor, RKSZ elméleti képzés igazgató;
Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense /rendőr ezredes/

Zöllei Zoltán Ph.D., RKSZ oktatási főigazgató; katonai
közelharc szakértő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tanácsadója, 8. Dan /katonai rendfokozat: alezredes/

Bóné Zoltán, RKSZ nemzetközi igazgató; katonadiplomáciai
és védelemgazdasági szakértő, közelharc kiképző, 5. Dan
Karate /katonai rendfokozat: ezredes/

Verő Sándor, RKSZ gyakorlati képzési vezető; közelharc
szakértő 7. Dan Kempo

Harsányi László, RKSZ katonai közelharc kiképző;
biztonságtecnikai mérnök, 6. Dan Karate

Prof. Dr. habil Lentner Csaba, RKSZ gazdasági szakértő;
CSc,PhD,CPA Finances & Accounting

Az RKSZ audit kiképzési tevékenységének főbb területei

Biztonsági Audit (objektumok, intézmények, szervezetek biztonsági auditja)
Önkormányzati Rendészeti Audit
Önkormányzati rendészeti képzés és továbbképzés (rendészeti intézkedéstechnika és taktika
oktatása, nem halálos fegyverek alkalmazása, diszkrét eljárásmódok oktatása)
Rendészeti elmeleti képzés és fizikai kiképzés
Személyvédelmi és biztonsági feladatok oktatása, ellátása (VIP személyvédelem, repülésbiztonság,
diszkrét/nem agresszív eljárásmódok oktatása)
Teljes körű határvadász elméleti es gyakorlati képzés
Harcászati elméleti és gyakorlati kiképzés
Katonai és polgári elhárítás részére elméleti képzés
Katonai és polgári hírszerzés részére elméleti képzés
Információ- és adatvédelem fejlesztése
Katonai és rendészeti közelharc kiképzés
Lőkiképzés, fegyverhasználati eljárásmódok oktatása
Békefenntartói és rendészeti területekre eljárásmódok, továbbá a nem halálos fegyverek
alkalmazásának oktatása
Biztonsági audit
Intézmények, szervezetek, önkormányzatok személy- és vagyonbiztonsági helyzetének pontos felmérése, megállapítása, az esetleges hiányosságok felderítése, a szükséges intézkedések érdekében építő jellegű, a nagyobb biztonságot elősegítő javaslatok írásban való megfogalmazása.
A biztonsági audit célja
• megállapítani azt, hogy milyen mértékben és hogyan érvényesülnek a jogszabályban, szabványban, hatósági előírásokban, felügyeleti utasításban, szakmai ajánlásokban, szerződéses kötelezettségvállalásban, belső szabályozásban meghatározott vagyonvédelmi és biztonsági követelmények,
• megállapítani, mennyire biztosítottak a zavartalan működéshez szükséges biztonsági, személyi, szervezési és technikai feltételek,
• értékelni a szervezet működésére ható veszélyeket, kockázatokat,
• minősíteni a biztonsági rendszer állapotát, hatékonyságát,
• feltérképezni a javítást, kiegészítést vagy fejlesztést igénylő területeket,
• javaslatot tenni a szükséges intézkedések megtételére, annak érdekében, hogy a tulajdonos vagyonbiztonsági, titokvédelmi érdekei érvényesüljenek.
Önkormányzati rendészeti audit
Az önkormányzati rendészet szükségességének megállapítása, az esetleges hiányosságok felderítése, és a szükséges intézkedések, fejlesztések érdekében építő jellegű javaslatokat teszünk.
Image
Az önkormányzati rendészeti audit célja
• meghatározni, milyen mértékben és hogyan érvényesülnek a jogszabályokban, valamint a szakmai ajánlásokban meghatározott követelmények
• megállapítani, mennyire biztosítottak a hatékony működéshez szükségesszemélyi, szervezési és technikai feltételek
• minősíteni az adott önkormányzati rendészeti szervezet állapotát, hatékonyságát
• feltérképezni a javítást, kiegészítést, fejlesztést vagy pótlást igénylő területeket
• javaslatot tenni a szükséges intézkedések megtételére, annak érdekében, hogy az önkormányzat érdekei legteljesebb mértékben érvényesüljenek

Képzés önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó személyek részére

• személyek őrzése, kísérése be- és kiléptetés végrehajtása
• jármű, csomag, ruházat átvizsgálása
• biztonságtechnikai rendszerek kezelése
• szolgálattal összefüggő dokumentálás elkészítése
• igazoltatás, elfogás, visszatartás
• kényszerítő eszközöket használata, lőfegyver használat
• objektum őrzési tervének elkészítése, őrségek szolgálatának megszervezése
• az őrök képzésének megtervezése, helyszíni felkészítés, az őrök irányítása
• fejlesztési terveket készítése, megvalósításának irányítása
• biztonsági helyzetet értékelő értékelések, jelentések készítése
• szakmai ismeretek
• anatómiai, elsősegély-nyújtási ismeretek
• jogi ismeretek
• kriminalisztikai ismeretek
• ágazati szakmai és jogi ismeretek
• intézkedés taktika gyakorlati alkalmazása (kommunikáció, testi kényszer)
• kényszerítő eszközök gyakorlati alkalmazása
• fegyveres szolgálat ellátása
• őrzés-védelmi feladatok ellátása, járőrtevékenység végzése
• több fős járőr irányítása
Személyvédelmi és biztonsági feladatok oktatása
Általános személyvédelmi kíséret megtervezése és végrehajtása, komplex védelem megtervezése és végrehajtása (állandó több fős személyvédelmi kíséret, családvédelem, folyamatos otthon-, munkahely- és szabadidős tevékenységek biztosítása).
Konferenciák, szakmai rendezvények, tárgyalások személyvédelmi feladatainak ellátása, az utazások és a rendezvény biztosítása.
Diplomaták, ismert személyek védelmének, gyermekvédelem megszervezése és végrehajtása.
Operatív (fedett, álcázott) személyvédelmi feladatok megszervezése és végrehajtása, operatív megfigyelések megtervezése és végrehajtása gépjárművel és gyalogosan.
Operatív megfigyelések észlelése, felfedése, elhárítása, semlegesítése.
Külföldi területbiztosítás- és személyvédelem megszervezése és végrehajtása.
Különleges védelmi feladatok ellátásának megszervezése és végrehajtása háborús övezetekben.
Kiemelt- és különleges szállítmányok, teherhajók nyílt és operatív biztosításának megtervezése és végrehajtása, konvojkísérés megtervezése és végrehajtása háborús területeken.
Teljeskörű informatikai védelem (internetfigyelés, internetes nyomeltüntetés, szoftveres és hardveres számítógép-védelem).
Image
Katonai és rendészeti közelharc kiképzés
Az oktatás célja, hogy a fegyveres testületeknél, rendészeti és más szervezeteknél a parancsnoki/vezetői, és a végrehajtó állomány egyaránt magas szintű katonai/speciális közelharc ismeretek birtokába jusson, ezáltal a feladataik ellátása
során a halálos és a nem halálos fegyverek alkalmazásán kívül a közelharc technikáit is elsajátítsák és a szituációk függvényében alkalmazni tudják.

Katonai/speciális közelharc oktatása
Az oktatást magas szintű katonai és közelharc képzettséggel, hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkező szakembereinkkel hajtjuk végre a kiképzési célok alapján összeállított tematika szerint

A katonai közelharc során alkalmazható eszközök használatának oktatása
Referenciák
Oktatási helyek
Nemzeti Közszolgálati Egyetem https://www.uni-nke.hu/ 
Hevesi Református Oktatási Központ http://www.ejk-heves.hu 
Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
http://vajdaj-bicske.sulinet.hu 
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola
és Gimnázium http://fsi.sulinet.hu 
BMSZC Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
http://www.verebelyszki.hu/ 
BGSZC Csete Balázs Szakgimnáziuma
https://www.kossuth-csepel.hu/ 
Than Károly Ökoiskola http://than.hu/ 
BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma
http://www.belvarosikepzo.hu 
OK-TAT-60 Kft. https://oktat60.hu/

Önkormányzatok
3. kerület Óbuda Önkormányzata
4. kerület Újpest Önkormányzata
9. kerület Ferencváros önkormányzata
11. kerület Újbuda Önkormányzata
Miskolc Önkormányzata
Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Egyéb szervezetek
Országos Polgárőr Szövetség http://www.opsz.hu/ 
Metallo Komplex Kft. http://metallokomplex.hu/ 
Hungaro Invest Kft. http://hungaroinvest.eu/ 
Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
http://www.rkhe.hu 
Személy és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara http://szakmaikamara.hu 
Magyar Karate Szakszövetség www.karate.hu 
Székely Budosport Kft. https://www.budopest.hu 
Budo magazin http://www.magyarbudomagazin.hu/ 
Sportfm http://sportfm.hu/
Image

Elérhetőségek

Levelezési cím: 2113 Erdőkertes, Erdőkerülő u. 12

Adatvédelmi szabályzat

KÖZÖSSÉGI OLDAL

Search