Önkormányzati rendészet

Önkormányzati rendészet

Az önkormányzati rendészethez tartozó (erdész, erdővédelmi szolgálat, hegyőr, hivatásos vadász, mezőőr, természetvédelmi őr, önkormányzati természetvédelmi őr, közterület felügyelő, segédfelügyelő) ágazatok részére kínáljuk az alábbi szolgáltatásainkat.

Önkormányzati rendészeti audit
Az önkormányzati rendészet szükségességének megállapítása, az esetleges hiányosságok felderítése, és a szükséges intézkedések, fejlesztések érdekében építő jellegű javaslatokat teszünk.

Az önkormányzati rendészeti audit célja:

 • meghatározni, milyen mértékben és hogyan érvényesülnek a jogszabályokban, valamint a szakmai ajánlásokban meghatározott követelmények,
 • megállapítani, mennyire biztosítottak a hatékony működéshez szükséges személyi, szervezési és technikai feltételek,
 • minősíteni az adott önkormányzati rendészeti szervezet állapotát, hatékonyságát,
 • feltérképezni a javítást, kiegészítést, fejlesztést vagy pótlást igénylő területeket,
 • javaslatot tenni a szükséges intézkedések megtételére, annak érdekében, hogy az önkormányzat érdekei legteljesebb mértékben érvényesüljenek.

A vizsgálatok területei

 • az önkormányzati rendészeti szervezet vezetői állománya és végrehajtói állománya,
 • az önkormányzati rendészeti szervezet telephelyének belső rendjének szabályozottsága, hatékonysága,
 • az önkormányzati rendészet szervezeti struktúrája, hatékonysága,
 • az önkormányzati rendészet működése, kapcsolata az önkormányzat más szervezeteivel és a rendőrséggel,
 • térfigyelő rendszerek, távfelügyeleti központok jogszabályok szerinti működtetése,

A vizsgálat dokumentálása
Az átvilágítás megállapításait, következtetéseit és a fejlesztésre, intézkedésekre vonatkozó javaslatainkat (pl átszervezések, képzések stb szükségessége) írásbeli tanulmány keretében adjuk át a megrendelő önkormányzat részére

Önkormányzati rendészeti képzés és továbbképzés
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a képzésre és vizsgára kötelezett személy- és vagyonőrök, illetve rendészeti feladatokat ellátó személyek részére.

A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a képzésről és vizsgáztatásról a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTF) gondoskodik.

Jogszabályok
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet
A képzésre és vizsgára kötelezettek: rendészeti feladatokat ellátó személyek személy- és vagyonőrök

Díjak: képzési díj 9.663,- Ft./fő; vizsgadíj 1.933,- Ft./fő

A képzés: 40 tanóra időtartamú, amely 24 óra elméleti és 16 óra gyakorlati foglalkozást tartalmaz.

A vizsga: gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységből áll.

A képzés elvégzését igazoló okmány: Azon rendészeti feladatokat ellátó személyek részére, akik a képzést elvégezték és eredményes vizsgát tettek, a vizsgabizottság a Rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerinti a BM OKTF Tanúsítványt állít ki.

 

Személy- és vagyonőrök: A személy- és vagyonőrök képzését és vizsgáztatását a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara hajtja végre.

 

RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ÁLTAL SZERVEZETT NEM AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Továbbképzési díjak: 2700,- Ft/fő;

A továbbképzés: 8 tanóra időtartamú, amely 4 óra elméleti és 4 óra gyakorlati foglalkozást tartalmaz.

A továbbképzés témakörei:

 • szakmai ismeretek,
 • anatómiai, elsősegély nyújtási ismeretek,
 • jogi ismeretek,
 • kriminalisztikai ismeretek,
 • ágazati szakmai és jogi ismeretek,
 • intézkedés taktika gyakorlati alkalmazása (kommunikáció, testi kényszer),
 • kényszerítő eszközök gyakorlati alkalmazása.

A továbbképzést vizsga zárja.

Elérhetőségek

Levelezési cím: 2113 Erdőkertes, Erdőkerülő u. 12

Adatvédelmi szabályzat

KÖZÖSSÉGI OLDAL

Search