Vagyonvédelem

Vagyonvédelem

Magyarország Alaptörvénye biztosítja a tulajdonhoz és az annak védelméhez való jogot.

A jogi szabályozás lehetőséget biztosít a tulajdonosnak, hogy a vagyonát akár önhatalommal is védelmezze a jogellenes támadás, zavarás, háborítás ellen, ez a tulajdonosi vagyonvédelem.

Biztonsági audit
Vállalkozások, önkormányzatok vagyonbiztonsági helyzetének pontos felmérését, megállapítását elvégezzük, az esetleges hiányosságokat felderítjük, és a szükséges intézkedések érdekében építő jellegű, a nagyobb biztonságot elősegítő javaslatainkat a megrendelő felé írásban megfogalmazzuk.

A biztonsági audit célja

  • megállapítani azt, hogy milyen mértékben és hogyan érvényesülnek a jogszabályban, szabványban, hatósági előírásokban, felügyeleti utasításban, szakmai ajánlásokban, szerződéses kötelezettségvállalásban, belső szabályozásban meghatározott vagyonvédelmi és biztonsági követelmények,
  • megállapítani, mennyire biztosítottak a zavartalan működéshez szükséges, biztonsági, személyi, szervezési és technikai feltételek,
  • értékelni a vállalkozás működésére ható veszélyeket, a kockázatokat,
  • minősíteni a biztonsági rendszer állapotát, hatékonyságát,
  • feltérképezni a javítást, kiegészítést vagy fejlesztést igénylő területeket,
  • javaslatot tenni a szükséges intézkedések megtételére, annak érdekében, hogy a tulajdonos vagyonbiztonsági érdekei érvényesüljenek.

A vizsgálatok területei

  • a magánszemélyekre és a szervezetekre, annak működési helyére, telephelyére, és fióktelepére vonatkozó, jogszabályban, szabványban, szerződéses kötelezettségvállalásban szerződésben, minőségirányítási rendszerben, meghatározott vagyonvédelmi biztonsági követelmények, és ezek érvényesülése,
  • a telephely belső rendjének szabályozottsága (a munkáltató vagyonbiztonsági előírásai), ennek ismerete a dolgozók körében, ezen belül különösen a személyek be- és kilépése, járművek be- és kihajtása, alapanyag/késztermék/egyéb anyagok be- és kiszállításának rendje, a telephelyen és az azon belüli létesítményeken belüli mozgás, jogosultságok, kulcskezelés, helyiségek zárási, nyitási, ellenőrzési előírásai, ennek gyakorlata.

A vizsgálat dokumentálása
Az átvilágítás megállapításait, következtetéseinket és a szükséges intézkedésekre vonatkozó írásos javaslatainkat - komplett tanulmány formájában - megfogalmazzuk a megrendelő felé.

Elérhetőségek

Levelezési cím: 2113 Erdőkertes, Erdőkerülő u. 12

Adatvédelmi szabályzat

KÖZÖSSÉGI OLDAL

Search